Школа йоги Алекса Наймарка

йога, доступная всем

0544-626898

מדריך תנוחות

 

תנוחות ישיבה-כפיפות לפנים:Paschimottanasana — תנוחה (אסאנה) כיפוף לפנים.

Triang Mukhaikapada Pashchimottanasana — חצי התארכות לפנים.

Virasana — תנוחת הגיבור.

Ardha Virasana — תנוחת חצי גיבור עם רגל אחת ישרה.

Suptavirasana — תנוחת גיבור בשכיבה על הגב.

Siddhasana — תנוחה (אסאנה) מושלמת. 

Gomukhasana — תנוחת ראש פרה.

Janusirsiasana — תנוחת ראש ברך.

Parivrita-janu-sirsiasana — תנוחת ראש ברך בסיבוב.

Bandhakonasana — תנוחת פרפר.

Dandasana — תנוחת המוט.

Upavistakonasana — תנוחת פישוק רחב בישיבה.

Balasana — תנוחת תינוק.

 

תנוחות לצואר:

סידרת תנוחות לצואר

 

תנוחות פיתול:

Janhara parivartanasana — תנוחת קיבה בפיתול.

Ardha Matsyendrasana — תנוחת ארדהה מטסיינדרה אסאנה.

Marichyasana — תנוחת מריצ’יה אסאנה. 

Ardha Parivritta Nakrasana — תנוחת פיתול בשכיבה.

 

Asana

תנוחות כפיפה לאחור:

Ardha Bhujangasana — תנוחת  חצי הקוברה -ספינקס.

Bhujangasana — תנוחת קוברה.

Ustrasana — תנוחת הגמל.

Dhanursana — תנוחת הקשת.

Supta-virasana — תנוחת גיבור בשכיבה על הגב.

Mathyasana — תנחת הדג

 

Asanaתנוחות הפוכות:

Halasana — תנוחת המחרשה.

Sirsasana — עמידת ראש.

Sarvangasana — עמידת/נר/כתפיים.

Asanaתנוחות לחיזוק ידיים:

Chaturanga dandasana — תנוחת «קרש».

Vashitasana -תנוחת הוושיסטה.

Purvottanasana — «מגלשה» תנוחה לחלק הקדמי של הגוף.

Bakasana — העורב.

 

Asanaתנוחות לחיזוק בטן וגב:

-Shalabhanasana- תנוחת צרצר.

Shalabhanasana — תנוחת צרצר.

Ardha navasana — תנוחת חצי סירה.

Paripurna navasana — תנוחת הסירה.

Urdhva padasana — רגליים ב30-60-90 מעלות.

Asanaתנוחות עמידה:

Malasana תנוחת ה»חרוז»

Vriksha Asana — תנוחת (אסאנה) העץ.

Uthita Trikonasana תנוחת (אסאנה) המשולש.

Parivrita Trikonasana — תנוחה (אסאנה) משולש בפיתול.

Uthita Parsvakonasana — תנוחת הכיפוף הצידי.

Parivrita Parsvakonasana — תנוחת פיתול בזוית ישרה.

Virabhadrasana 1 — תנוחת הלוחם 1 .

Virabhadrasana 2 — תנוחת הלוחם 2.

Virabhadrasana 3 תנוחת הלוחם 3.

Ardha Chandra Asana — תנוחת חצי ירח.

Parivrita-Ardha Chandra Asana — תנוחת חצי ירח בפיתול.

Parsvottanasana — תנוחת מתיחה צידית חזקה.

Parighasana — תנוחת השער.

Uttanasana — אוטנאסנה.

Tadasana — תנוחת ה»הר».

Utkatasana — תנוחת ה»כיסא».

Nataradajasana— תנוחת הרקדן. תנוחת מלך הרוקד.

Adho Mukha Svanasana — תנוחת כלב מביט למטה.

Urdhva Mukha Svanasana — תנוחת כלב מביט למעלה.

Garudasana — תנוחת הנשר. (הציפור שבם גורודה)

Prasarita padottanasana — התארכות לפנים בעמידה.